SUUNNITTELUPALVELUT

Ajantasainen ja vahva tietotaito teollisuuden eri aloilta sekä osaavat suunnittelijat ovat laadukkaiden palveluidemme perusta.

Tieto yhdistettynä taitoon

Ammattitaitoisilla suunnittelijoillamme on kokemusta monista eri aloista ja he soveltavat saatuja kokemuksia uusissa suunnitelmissa. Näin toimitetut ratkaisut ovat ajanmukaisia ja jo käytännön testauksen läpikäyneitä, mikä takaa toimitetun ratkaisun laadun.

Suunnittelumme osa-alueet

Automaatiosuunnittelu

Sähkösuunnittelu

Järjestelmäsuunnittelu

Automaatiosuunnittelu

Esysillä on vahva ja ajantasainen osaaminen eri teollisuudenalojen tuotantolinjojen automaation suunnittelusta ja käyttöönotosta, joka konkretisoituu pitkinä asiakassuhteina.

Tekniikan muuttuessa nopeasti, perinteisen automaatiosuunnittelun toimintamallien lisäksi Esysillä automaatiosuunnittelun ohella hallitaan myös nykyaikaiset ohjelmistotekniikan menetelmät ja tämä vahvistaa jo olemassa olevaa laajaa suunnittelutyön sovelluspohjaa. Monialaisuus on vahvuutemme, mutta myös laaja kokemus, elintarvikealalta on yksi valteistamme markkinoilla.

Lähes kaikki toimittamamme järjestelmät kytketään internetin kautta etävalvottaviksi. Pienet muutokset ja takuutyöt hoituvat nopeasti ja kustannustehokkaasti ilman matkustusta.

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelupalvelumme käsittää koneiden ja laitteiden sähköjärjestelmien suunnittelun osa-alueet päävirtapiireistä, erilaisten alijärjestelmien sekä eri moduulien ohjauspiireihin. Osaavat suunnittelijamme soveltavat testattuja ja kustannustehokkaita ratkaisuja suunnittelutyössään ja tuottavat standardien mukaisia dokumentteja suunnitelmista.

Esysillä sähkösuunnittelu elää jatkuvassa kehitysprosessissa, suunnittelijoidemme kehittäessä toimintatapoja ja ratkaisuja käytännön kokemuksen ja kehityksen mukana. Sähkösuunnittelussa käytössämme on Kymdatan CADS -ohjelmisto. Näin varmistamme, että meillä on käytössämme uusimmat ja tehokkaimmat suunnittelutyökalut sekä ohjelmat.

Järjestelmäsuunnittelu

Automaatiojärjestelmää suunnitellaan usein jo vuosia ennen toteutusta.
Esys on apuna kaikissa vaiheissa.

AUTOMAATIOKARTOITUS

Modernisointiprojektin onnistumisen tärkeä tekijä on projektin alkuvaiheessa tehtävä perusteellinen kartoitus. Siinä selvitetään nykytila, varaosien saatavuus ja tulevaisuuden tarpeet. Kartoituksen perusteella voidaan jo laskea suuruusluokan kertova budjetti.

ESISUUNNITTELU

Esisuunnitteluvaiheessa käydään prosessi huolella läpi. Siinä tuotetaan tarpeen mukaan toimintakaaviot, laiteluettelot, toimintaselostus, aikataulu, projektiohjeistukset. Päätetään myös käytettävät ohjauslaitteet. Esisuunnitteludokumentaatio sisältää kaikki tärkeimmät tekniset lähtötiedot projektin budjetointia, tarjouslaskentaa ja investointipäätöstä varten.

Yhteistyössä mm.