AUTOMAATIOPROJEKTIT

Asiantuntijoillamme on käytännön kokemusta eri toimialoilta, jota voidaan hyödyntää monipuolisesti eri tyyppisiin ratkaisuihin asiakkaidemme eduksi.

Monipuolisia ratkaisuja

Esysillä on hyvät valmiudet toteuttaa erilaisia automaatioprojekteja laajan osaamispohjan kautta. Asiantuntijoillamme on käytännön kokemusta eri toimialoilta, jota voidaan hyödyntää monipuolisesti eri tyyppisiin ratkaisuihin asiakkaidemme eduksi.

MODERNISOINNIN ETUJA

Tuotanto tehostuu
Prosessin käytettävyys parantuu
Muunneltavuuden hallinta parantuu
Jatkokehitysmahdollisuudet monipuolistuvat
Ylläpitokustannukset pienenevät
Asiakas voi keskittyä omiin ydintoimintoihin

Konevalmistajat

Tyypillinen koneautomaatioprojekti käsittää sähköautomaation suunnittelun ja toteutuksen, yhteistyössä konevalmistajan suunnittelijoiden kanssa.

Modernisointiprojektit

Vanhan laitoksen ajanmukaistaminen on tyypillinen automaatioprojekti. Laitoksen mekaaniset laitteet voivat olla toimintakuntoisia vuosikymmeniä, mutta toiminta ja sen seuranta on tehotonta. Modernisointi käsittää usein vanhan linjaston sähköautomaation suunnittelun ja toteutuksen, linjaston valvonnan ja tuotannon tehostamiseksi ja koko linjaston kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Tehdasprojektit

Tehtaan automaatioprojektissa suunnitellaan ja tuotetaan tehtaan automaatiojärjestelmä, käytön ja ylläpidon dokumentit, sekä itse järjestelmän asennus ja käyttöönotto.

Senson Oy - prosessien modernisointia

Lähtökohta

Vuoden 2003 alkupuolella Polttimo yhtiöihin kuuluvalla Sensonilla (ent. Maltax Oy) syntyi tarve kokonaan uudelle tuotantoprosessille. Tätä ennen tuotantoprosessit oli ostettu kokonaistoimituksena Saksasta tai muualta Euroopasta. Nämä ulkomaiset järjestelmät oli vaikea muuttaa sopiviksi suomalaiseen joustavaan tuotantoon. Sensonilla päätettiinkin suunnitella prosessi alusta asti itse ja automaation toteuttajaksi valita paikallinen kumppani. Tarjouskilpailun perusteella toteuttajaksi valittiin vasta perustettu, mutta erittäin ammattitaitoinen Esys Oy.

Ratkaisut

Uniikin ja joustavan tuotantoprosessin toteutus alusta loppuun räätälöitynä oli haaste molemmille osapuolille. Ratkaisua suunniteltiin yhdessä Esysin suunnittelijoiden ja Sensonin prosessin suunnittelijoiden kanssa. Määriteltyjen tarpeiden ja lähtokohtien pohjalle muodostunut esisuunnitelma mahdollisti uuden tuotantoprosessin vaatiman sähkösuunnittelun, ohjelmoinnin, keskusvalmistuksen, asennukset ja käyttöönoton Esysin toimesta. Työt valmistuivat suunnitellusti syksyllä 2003 ja tuotantoprosessi voitiin aloittaa.

Yhteenveto

Asetetut tavoitteet saavutettiin sovitussa aikataulussa Esysin osaavan ja sitoutuneen henkilöstön ansiosta. Nyt Polttimo Yhtiöt voi suunnitella, ylläpitää ja kehittää prosesseja tuotteiden tarpeiden mukaan. Prosessien modernisointi on lisäksi helpottanut yrityksen henkilöstöresursoinnin haasteita, koska prosessihenkilöstön tehtäväkierto on parantunut prosessien vakioidun ohjauksen vuoksi. Hyvin onnistunut ensimmäinen projekti on kehittynyt merkittäväksi yhteistyöksi Sensonin ja Esysin välillä, useiden eri prosessien modernisointien muodossa.

Yhteistyössä mm.